You are herePályázatok

Pályázatok


2013-as KEOP Pályázatok kivonatos formátumban.

100 milliárd Ft 85 – 100 %-ban támogatott vissza nem térítendő pályázati lehetőség 2013 februárjától!
Kedvezményezettek köre nagy vonalakban:
Jogi személyiségű vállalkozások ( nagyságtól függetlenül ) , állami intézmények, közintézmények, önkormányzatok, Non profit szervezetek,
Akikre nem vonatkozik:
Pártok, mezőgazdasági és egyes esetekben lakásszövetkezetek, törvény szerint nem elismert egyházak, megszűnt gazdálkodási formák.
Pályázatok:

1./ KEOP-4-3.0 Megújuló energia alapú térségfejlesztés.

Keretösszeg: 6 milliárd Ft
Beadási határidő 2013.12.31.
Támogatás összege: 70 ezertől - 1,5 milliárd Ft-ig.
Támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő.
Támogatási kőr: megújuló energiaforrás alapú energiatermelés, mely növeli a térség fejlettségét, növeli a munkahelyek számát, üzemek, mintaprojektek létesítése a témakörön belül.

2./ KEOP-2012-4.10.0/A Helyi hő és villamosenergia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal.

Keretösszeg: 7 milliárd Ft
Beadási határidő 2013.12.31.
Támogatás összege: 1 milliótól – 50 millió Ft-ig.
Támogatás mértéke: 85 % vissza nem térítendő.
Támogatás célja: megújuló energiaforrású berendezések használatának elősegítése
Támogatási kőr: Épületek fűtése részben, vagy teljesen megújuló energiával.
Biomassza eredetű energetikai rendszerek kialakítása
Használati meleg víz előállítás napkollektoros rendszerekkel
Gazdasági termelés energiaigény részbeni, vagy teljes kielégítése napkollektoros, napelemes rendszerekkel, biomassza felhasználásával
Épületek villamosenergia igény fedezése részben, vagy egészben napelemes rendszerekkel, szélenergiával 50 kVA teljesítményig.

3./ KEOP-2012-4.10.0/B Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal.

Keretösszeg: 11,5 milliárd Ft
Beadási határidő 2013.12.31.
Támogatás összege: 1 milliótól – 1 milliárd Ft-ig.
Támogatás mértéke: 85 % vissza nem térítendő.
Támogatás célja: megújuló energiaforrású berendezések használatának elősegítése, meglévő fosszilis energiaforrás kiváltása, többlet energiaigény fedezésére megújuló forrásból.
Támogatási kőr: Ebben a pályázati körben megengedett a különféle megújuló energiaforrások egymással való kombinálása, széles körű felhasználása.
Épületek fűtése részben, vagy teljesen megújuló energiával.
Biomassza eredetű energetikai rendszerek kialakítása
Használati meleg víz előállítás napkollektoros rendszerekkel
Gazdasági termelés energiaigény részbeni, vagy teljes kielégítése napkollektoros, napelemes rendszerekkel, biomassza felhasználásával
Épületek villamosenergia igény fedezése részben, vagy egészben napelemes rendszerekkel, szélenergiával.
Szilárd, vagy folyékony alapanyagból biogáz előállítás.
Geotermikus energia felhasználás.
Hőszivattyús rendszerek telepítése.
Hűtési igény kielégítése megújuló energiából.
Távfűtés kiváltása megújuló energia alapú technológiára.

4./ KEOP-2012-4.10.0/C Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos
Energia, valamint biometán termelés

Keretösszeg: 16,5 milliárd Ft
Beadási határidő 2013.12.31.
Támogatás összege: 1 milliótól – 1 milliárd Ft-ig.
Támogatás mértéke: 85 % vissza nem térítendő.
Támogatás célja: megújuló energiaforrású berendezések használatának elősegítése, meglévő fosszilis energiaforrás kiváltása, többlet energiaigény fedezésére megújuló forrásból.
Támogatási kőr: Ebben a pályázati körben megengedett a különféle megújuló energiaforrások egymással való kombinálása, széles körű felhasználása.
Napenergia alapú villamosenergia termelés
Biomassza felhasználás kapcsolt villamosenergia és hő előállítására
Vízenergia hasznosítás, erőművek építése, felújítása, elektromos hálózat kiépítése, felújítása
Biogáz termelés és felhasználás
Geotermikus energiahasznosítás
Szélenergia hasznosítás.

5./ KEOP-2012-5.5.0/A Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos
átalakítása korszerűsítése.

Keretösszeg: 30 milliárd Ft
Beadási határidő 2013.12.31.
Támogatás összege: 1 milliótól – 500 millió Ft-ig.
Támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő.
Támogatás célja: Az energiahatékonyság fokozása az energetika teljes vertikumában, de főleg a végfelhasználókra fókuszálva.
Külön fejezet nyitva a költségvetési szervek, középületek, közintézmények, önkormányzati épületek energiatakarékosságára.
Vállalkozások üzemi és irodaépületeinek energiahatékonyságának a fokozása.
Bejegyzett egyházi, Non- Profit szervezetek épületei
Támogatási kőr: Épületek hőtechnikai adottságának a javítása, hőveszteségek csökkentése.
A támogatás elnyerése és befejezése után az épületnek meg kell felelnie a 7/2006 (V.24 ) TNM rendelet 1.sz mellékletében szereplő táblázatban foglalt hőátbocsátási értékeknek.

6./ KEOP-2012-5.5.0/B Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás
hasznosításával kombinálva

Keretösszeg: 30 milliárd Ft
Beadási határidő 2013.12.31.
Támogatás összege: 1 milliótól – 500 millió Ft-ig.
Támogatás mértéke: 100 % vissza nem térítendő.
Támogatás célja: Az energiahatékonyság fokozása az energetika teljes vertikumában, de főleg a végfelhasználókra fókuszálva.
Külön fejezet nyitva a költségvetési szervek, középületek, közintézmények, önkormányzati épületek energiatakarékosságára.
Vállalkozások üzemi és irodaépületeinek energiahatékonyságának a fokozása.
Bejegyzett egyházi, Non- Profit szervezetek épületei
Támogatási kőr: Épületek hőtechnikai adottságának a javítása, hőveszteségek csökkentése, energia hatékonyság fokozása valamely megújuló energiaforrással kombinálva.

A fentiek rövid kivonatok a kiírt pályázati anyagokból csak arra a célra szolgál, hogy el tudja dönteni, hogy élni kíván-e a kínálkozó lehetőséggel, vagy sem.
Ha további részletet szeretne megtudni úgy saját maga is utánaeredhet a részleteknek a
www.energiakozpont.hu weblapon, vagy mi segítünk, mely egy pontig ingyenes, de kivitelezői előszerződés esetén a mi költségünk a pályázati anyag elkészítése is.
Azt fontos reflektorfényben tartani, hogy a pályázatok többségét 100 %-ban az állam állja, vagyis Önnek csak az előkészítés kerül pénzébe, de a legrosszabb esetben is csak a beruházás 15%-a az önrész!

2013. február 8.